Skip to main content

U verlaat de website nl.milliman.com en wordt doorgestuurd naar frm.milliman.com. De website van Milliman Financial Strategies, de door AFM-geregistreerde vermogensbeheerder van Milliman.

Explainable AI in practice: Build trust and encourage adoption

By Jan Thiemen Postema and Raymond van Es
02 March 2021

About the Author(s)

Jan Thiemen Postema

Amsterdam Tel: 31686855107

View bio

Raymond van Es

Amsterdam Tel: 31 6 1133 4000

View bio

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

popup image