Skip to main content

U verlaat de website nl.milliman.com en wordt doorgestuurd naar frm.milliman.com. De website van Milliman Financial Strategies, de door AFM-geregistreerde vermogensbeheerder van Milliman.

Whistleblower reporting program

View Dutch translation


Milliman is committed to ethical and legal business conduct and supports a working environment that promotes ongoing and open communication among management, staff and business partners without fear of retaliation or reprisal.

The whistleblower reporting program is available for reporting by persons who acquired information on breaches in a work-related context involving Milliman, i.e., Milliman’s current or former employees, applicants, shareholders, members of the administrative, management or supervisory body, non-executive members, volunteers, self-employed, paid and unpaid trainees, and for any person working under the supervision and direction of Milliman’s contractors, subcontractors or suppliers (“Informants”).

Click here to access Milliman’s whistleblower reporting site.

After a submission is made to the whistleblower reporting system, Milliman will investigate concerns as appropriate and may ask questions of the Informant when needed for clarification and additional information. Corrective action will be taken if Milliman concludes it is warranted.

Milliman is committed to protecting the personal information of Informants. Explanations on how Milliman handles personal information are available here.


Milliman zet zich in voor ethisch en legaal zakelijk gedrag en ondersteunt een werkomgeving die een continue en open communicatie met het management, personeel en zakenrelaties stimuleert zonder angst voor represailles of vergelding.

Het meldingsprogramma voor klokkenluiders kan worden gebruikt voor meldingen door personen die informatie hebben ontvangen over schendingen in werkgerelateerde situaties waarbij Milliman betrokken is, d.w.z. Millimans huidige of voormalige werknemers, sollicitanten, aandeelhouders, leden van de directie, het management of de Raad van Toezicht, niet-uitvoerende bestuurders, vrijwilligers, zelfstandigen, betaalde en onbetaalde stagiair(e)s en iedereen die werkt onder toezicht of leiding van aannemers, onderaannemers of leveranciers van Milliman (‘Informanten’).

Klik hier voor toegang tot Millimans website voor meldingen door klokkenluiders.

Nadat via het meldingssysteem voor klokkenluiders een melding is ingediend, zal Milliman de kwestie waar van toepassing onderzoeken en mogelijk vragen stellen aan de Informant wanneer dit nodig is ter verduidelijking of voor aanvullende informatie. Corrigerende maatregelen zullen worden genomen als Milliman concludeert dat dit gerechtvaardigd is.

Milliman zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van Informanten. Een toelichting van de manier waarop Milliman omgaat met persoonsgegevens is hier beschikbaar.

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

Contact us

We’re here to help you break through complex challenges and achieve next-level success.

popup image