Webinar

Uitwerking Pensioenakkoord: Meer inzicht in de impact!

Sinds 5 juni 2019 is een Pensioenakkoord gesloten tussen de sociale partners en het kabinet. Milliman heeft in 2018 reeds een White paper uitgebracht waarin verschillende overwegingen zijn uiteengezet over de pensioenparagraaf uit het regeerakkoord van het kabinet. Op 12 juni 2020 hebben sociale partners en het kabinet overeenstemming bereikt over een nadere uitwerking van het Pensioenakkoord. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Zoals het er nu uitziet, kunnen sociale partners de hervorming doorvoeren tussen 2020 en 2027. Tot die tijd blijft het huidige contract van kracht, al dan niet met (wederom) versoepeld toezicht.

Recent heeft AVV een pensioenstudie gepubliceerd, waarin nader wordt ingegaan op de impact van mogelijke keuzes en de overgang van een DB naar een DC regeling voor diverse leeftijden. Deze studie maakt, in tegenstelling tot Het Nieuwste Contract, gebruik van reeds uitontwikkelde, geïmplementeerde en getoetste methodes die binnen de Wet Verbeterde Premieregeling vallen, zodat hiermee een snelle hervorming mogelijk is.

Milliman organiseert op donderdag 9 juli 2020 tussen 16.00 en 17:00h, samen met AVV, een webinar, waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de eerder genoemde uitwerking van het Pensioenakkoord en de resultaten uit de pensioenstudie van AVV.

Het programma van het webinar ziet er als volgt uit:

  • Toelichting uitwerking van het Pensioenakkoord
  • Achtergrond pensioenstudie AVV
  • Impact en resultaten pensioenstudie AVV
  • Discussie

Meldt u aan door een bericht te sturen aan secretariaat.amsterdam@milliman.com.

Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen en volgen verdere instructies. Dit webinar is met name interessant voor vakbondsmedewerkers, pensioenfondsbestuurders, HR directeuren, beleidsmakers en journalisten.

We’re here to help

Ask the tough questions. We’re ready for them.