Zoeken op bedrijfsbehoefte

Pricing en productontwikkeling

Voor prijsstelling en productontwikkeling is een uniek inzicht vereist in het product dat wordt geëvalueerd, de gegevens die in overweging moeten worden genomen en de huidige marktplaats voor het product. Onze brede ervaring en vakkennis stellen ons in staat om belangrijke facetten te analyseren, waaronder de toereikendheid van premies, algemene premieniveaus, de manieren waarop verzekerde risico's worden gestructureerd, algemene classificatieplannen, mogelijk unieke overwegingen in verband met pricing (herverzekering, catastrofevoorzieningen) en winstgevendheid per bedrijfssegment.