Auteursrechtelijke informatie


Eigendom en Auteursrechtelijk Beschermde Informatie

Het materiaal en de inhoud beschikbaar op deze website, en op enig andere World Wide Web-website in eigendom, gebruik, licentie of beheer van Milliman (de "Inhoud" ) is eigendom van Milliman of de partij die de Inhoud heeft geleverd aan Milliman. Milliman of de partij die de Inhoud aan Milliman heeft geleverd behoudt zich alle rechten, rechtstitels en belangen voor met betrekking tot de Inhoud. Deze website, met inbegrip van alle Inhoud, is auteursrechtelijk beschermd door bepalingen uit toepasselijke internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen.

U stemt er mee in alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten na te leven bij het gebruik van deze website, en u stemt ermee in dat de website en de Inhoud niet mag worden gekopieerd, verspreid, herdrukt, ge-upload, verzonden op enige andere manier verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Milliman, behoudens het printen van een kopie van de Inhoud uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Hierbij is het niet toegestaan auteursrechtelijke aanduidingen, handelsmerken of andere tekens die het eigendomsrecht aangegeven op enig deel van de Inhoud te verwijderen of aan te passen. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen door middel van het bezoeken van deze website, of anderszins.