Zoeken op bedrijfsbehoefte

Ondersteuning bij contractsonderhandelingen

Contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en tussen ziekenhuizen en medisch specialisten kunnen een cruciale rol spelen in het managen van de financiële risico’s en bij het tot stand brengen van de juiste prikkels. Hiervoor is het belangrijk dat u niet alleen uw eigen positie begrijpt, maar juist ook die van uw onderhandelingspartner. Milliman verleent diensten aan zowel zorgaanbieders als ook zorgverzekeraars. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat om u te helpen bij het begrijpen van de positie van de onderhandelingspartner. Wij kunnen zorgaanbieders belangrijke inzichten brengen over de wijzigingen in het risicovereveningssysteem voor zorgverzekeraars en de implicaties daarvan voor de belangen van de zorgverzekeraars aan de onderhandelingstafel. Wij beschikken als actuarieel adviesbureau over de statistische technieken en expertise om te corrigeren voor relevante verschillen in patiënt populatie tussen zorgaanbieders. Wij kunnen helpen bij het opzetten van innovatieve contractafspraken waarmee gezonde concurrentie gestimuleerd wordt op basis van eerlijke vergelijkingen.