Review, validatie en second opinion


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Milliman is een onafhankelijke consultantorganisatie waarvan de consultants met grote regelmaat worden gevraagd om hun opinie te geven. In de huidige situatie is dat onder andere in het kader van de verslaglegging van verzekeringsmaatschappijen. Die rol vervullen we met als doel de belangen van de polishouders te beschermen door de financiële stabiliteit van de verzekeringsmaatschappij te bewaken en daarover te rapporteren naar de directie, commissarissen en toezichthouder.

In het kader van Solvency II worden consultants van Milliman reeds gevraagd om de rol van validator op zich te nemen. Bij validatie gaat het erom dat de modellen doen, waarvoor ze bedoeld zijn. In de meeste gevallen gaat het om het juist kwantificeren van risico’s, maar ook om het waarderen van verzekeringstechnische verplichtingen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de passendheid van de methoden gegeven de risico's, de inbedding van de methoden in de tools, de ontwikkelingscyclus van modellen, de governance rondom modellen en resultaten evenals de documentatie.

In voorkomende gevallen worden consultants van Milliman gevraagd om een second opinion te geven. In de meeste gevallen zijn het opdrachten van strategisch belang en wordt veel waarde gehecht aan de opinie van de consultant. Incidenteel betreft het uitvoeren van werkzaamheden waarvan de resultaten worden gebruikt om werkzaamheden van een interne of externe partij te beoordelen.