Portefeuille performance management


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

De invoering van het basisstelsel heeft tot tal van veranderingen geleid voor zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. De basisverzekering heeft niet alleen geleid tot een hevige prijsconcurrentie, maar ook tot grote onzekerheid in de bepaling van het resultaat van een zorgverzekeraar door de risicoverevening. 'Kwaliteit' van de samenstelling van een portefeuille is minder duidelijk. Voor zorgaanbieders betekent de invoering van het basisstelsel dat ze geconfronteerd worden met verzekeraars die steeds meer op zoek gaan naar beste prijs-kwaliteit verhouding.

De zorgmarkt vercommercialiseert. De noodzaak om performance beter te monitoren neemt daardoor toe. Om de kwaliteit en de financiële performance van de zorg te monitoren zijn er twee disciplines nodig: actuariële en zorginhoudelijke kennis. Onze actuarissen hebben kennis van het vereveningsstelsel en werken nauw samen met medische adviseurs om ervoor te zorgen dat onze oplossingen zowel vanuit een actuarieel als een klinisch perspectief gestaafd zijn.

Volgende stap