Disease management


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Milliman heeft een ruime ervaring in het beoordelen van disease management programma’s. De actuarissen van Milliman Nederland hebben expertise op het gebied van het maken van modellen om zowel de financiële als de kwalitatieve implicaties te meten van specifieke disease management strategieën. De benadering van Milliman behelst actuariële technieken maar ook zorg economische technieken om een compleet beeld te verkrijgen van de kosten/baten vergelijking voor een disease management programma.

Onze experts kunnen vaststellen of het aannemelijk is dat de door de klant gestelde doelen (kwalitatief en financieel) gehaald zullen worden met het betreffende disease management programma. We kunnen daartoe een unieke mix van kennis aanwenden die nodig is om het verwachte rendement te meten van een dergelijk programma. Deze mix van kennis bestaat uit klinische kennis, begrip van health economics, actuariële vaardigheden, statistische technieken en financieel inzicht. Bij het valideren van het effect van disease management programma's op de medische kosten spelen vele complexe analytische en actuariële vraagstukken een rol. Milliman levert aanzienlijke ervaring in het ontwerpen van evaluaties en het bouwen van complexe modellen om het rendement van disease management, wellness of screenings-programma’s te schatten.

Het ontwikkelen en het gebruiken van rendementsmodellen helpt de klant bij het bepalen van financiële en klinische doelstellingen voor hun disease management programma's. Hierbij wordt rekening gehouden met periodieke evaluaties van het programma, zodat continu verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en aantoonbare resultaten worden bereikt.

Volgende stap