ALM model


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Een ALM-studie is een integrale financiële risicoanalyse. De doelstelling van de financiële studie is om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkeling van het pensioenfonds waarmee een passende en sluitende financiële opzet kan worden ontwikkeld. Concreet betekent dit dat de integrale financiële situatie van een pensioenfonds voor de komende jaren wordt bepaald.

De berekeningen worden uitgevoerd door middel van het genereren van een groot aantal toekomstscenario's binnen iedere variant. Op basis van de resultaten wordt de verwachte financiële ontwikkeling in kaart gebracht, maar ook de afwijking van de verwachting (ook wel spreiding of volatiliteit genoemd). Met dit laatste is het mogelijk om financiële risico's te meten.

Op basis van deze aanpak wordt het bestaande financiële beleid van een pensioenfonds in financiële zin inzichtelijk. Door het berekenen van meerdere varianten of beleidsalternatieven, waarbij aanpassingen van het bestaande beleid worden meegenomen, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen daarvan.