Dekkingsgraad model


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

De toezichthouder (DNB) verwacht dat pensioenfondsen maandelijks rapporteren over de hoogte van de dekkingsgraad, waarbij rekening gehouden wordt met de rentetermijnstructuur en de beleggingen van dat moment. De dekkingsgraad dient binnen vijf werkdagen na afsluiten van de maand aan DNB gerapporteerd te zijn.

Milliman heeft een model ontwikkeld, waarbij dit mogelijk is: het dekkingsgraad model. Hierin wordt voor de verplichtingen rekening gehouden met de rentetermijnstructuur en met de tot en met die maand ingekochte pensioenaanspraken.