Arius


 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+

Stroomlijn uw schadereserveringsproces met onze nieuwe, uitgebreide oplossing voor actuariële analyses.

Alle actuariële analyse tools die u nodig heeft voor schadereservering, zijn nu verenigd in één uitgebreide oplossing. AriusTM koppelt bewezen actuariële reserveringsmethoden met geavanceerde modellen en technologieën, die u een volledig beeld geven van zowel uw premie- als reserverisico.

De tools van Arius verbeteren de schattingen van uw benodigde voorzieningen. Met de tools kunt u:

 • Verder kijken dan de traditionele schattingsmethodes;
 • Meer van uw bedrijf zien - vaker, efficiënter en betrouwbaarder;
 • Over betere managementinformatie beschikken voor weloverwogen beslissingen;
 • Kapitaal over productlijnen en winstcentra verdelen;
 • Toekomstige kansen voor investeringen evalueren.

Arius is gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en flexibel. De software wordt ondersteund door een team van ervaren professionals.

Maakt betere zakelijke beslissingen mogelijk

Arius combineert traditionele deterministische reserveringsmethoden met uitgebreide stochastische modellering. Het resultaat: niet gewoon een reeks cijfertjes, maar waarheidsgetrouwe informatie waarop u actie kunt ondernemen. De uitgebreide mogelijkheden en rapporten zijn zo opgezet dat deze zowel nuttig zijn voor senior management als voor actuarieel experts. De duidelijke modelresultaten bieden inzicht in de onzekerheid en waarschijnlijkheid van de uitkomsten én stelt u in staat om al deze resultaten aan anderen uit te leggen.

Arius is zodanig ontwikkeld dat deze past bij uw specifieke organisatie. U kunt de gehele workflow aanpassen aan uw bestaande processen. Zoekt u naar een kans om uw huidige proces te verbeteren? Ook dan biedt Arius een oplossing.

Dit maatwerk gaat niet ten koste van de betrouwbaarheid: Arius regelt alle informatiestromen, zodat u betrouwbare resultaten krijgt. Alle koppelingen en berekeningen zijn uitgebreid getest en kunnen het aantal op Excel gebaseerde processen in uw organisatie aanzienlijk verminderen.

Wij hebben Arius zo ontwikkeld dat de tools zowel huidige als toekomstige regelgeving ondersteunen, waaronder ORSA- en IFRS-rapportages. Zo kunnen de stochastische modellen van het systeem afgestemd worden op de onder Solvency II vereiste tijdshorizon van één jaar, zodat u ook aan deze regelgeving kunt voldoen.

Aan de slag

Kijk voor meer informatie over de methoden, modellen en technische specificaties van Arius op Actuarialsoftware.com en ontdek zelf hoe Arius uw analyseproces efficiënter en betrouwbaarder kan maken.