Zoeken op bedrijfsbehoefte

Tariefbepaling, pricing en productontwikkeling

Voor tariefbepaling en productontwikkeling is een uniek inzicht vereist in het product dat wordt geëvalueerd, de gegevens die in overweging moeten worden genomen en de huidige markt voor het product. Onze brede ervaring en vakkenis stellen ons in staat alle relevante facetten te analyseren, waaronder de toereikendheid van premies, algemene premieniveaus, de manieren waarop verzekerde risico's worden gestructureerd, mogelijk unieke overwegingen in verband met pricing (herverzekering, catastrofevoorzieningen) en winstgevendheid per bedrijfssegment.