Privacybeleid


Milliman respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Het doel van dit privacybeleid is een uiteenzetting te geven van de beginselen die het gebruik van de persoonlijke informatie beheersen. Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden ze behandeld overeenkomstig dit beleid en in overeenstemming met de standaard contractuele bepalingen van de EU zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie. Dit geldt voor de overdracht van persoonsgegevens van Netherlands Milliman BV. naar processors in derde landen en voor de overdracht van persoonsgegevens tussen datacontrollers, d.w.z. van Netherlands Milliman BV. naar Milliman Inc. met het oog op verder gebruik door Milliman Inc. zoals hieronder voorzien.

Verzamelen van informatie en beveiliging

 • Verzamelde informatie

Zoals veel bedrijven, monitoren wij het gebruik van deze website door middel van het verzamelen van informatie. Geen persoonsgegevens worden bij dit proces verzameld. Wij verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de website, elke webpagina en de domeinnaam van de Internet Service Provider waar de bezoeker van afkomstig is. Deze informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid, het functioneren en de effectiviteit van de website te verbeteren.

 • Hoe wij informatie verzamelen

In sommige gevallen zal Milliman informatie verzamelen door middel van cookies. De meerderheid van de browsers accepteert cookies en vergelijkbare bestanden, maar meestal kunt u de browserinstellingen aanpassen om dit te voorkomen. Echter, indien u dit doet, kan bepaalde functionaliteit van deze website verloren gaan.

 • Persoonsgegevens

Indien u wordt verzocht om zich te registeren met het oog op het gebruik van een functie op deze website of indien u wordt verzocht om een inschrijvingsformulier in te vullen (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mail updates of online publicaties), zullen wij persoonsgegevens van u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, land van woonplaats en andere gegevens die u vrijwillig aan ons kenbaar maakt. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is voor het aanbieden van een functie van de website, product of dienst van Milliman waar u om hebt gevraagd. Indien u een klant log-in gebruikt om toegang tot de website te verkrijgen, kunnen bepaalde criteria zoals uw gebruikersinformatie, transactionele gegevens, gegevens van uw sessie, de vingerafdruk van uw toestel, IP informatie en patroonsherkenning verzameld en gebruikt worden door ons voor doeleinden van authenticatie. Persoonsgegevens kunnen ook worden onthuld aan toeleveranciers, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden of om redenen die hieronder worden beschreven. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens van een individu voor zover ze deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 • Beveiliging

Wij slaan uw persoonsgegevens op een beveiligde server op, die beveiligd is met een wachtwoord en beschermd is van de buitenwereld door middel van een firewall. Wij hanteren beveiligingsbeleid dat gericht is op het verzekeren, voor zover mogelijk, van de veiligheid en integriteit van al onze informatie, daaronder begrepen uw persoonsgegevens.

Het verwerken van uw persoonsgegevens

 • Verwerken en opslaan van persoonsgegevens

Als we persoonsgegevens van u ontvangen, kunnen we deze delen binnen Milliman of met onze wereldwijde dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, voor de verwerking of opslag van gegevens of om een dienst te verlenen waar u om hebt gevraagd.

 • Geautoriseerde vertegenwoordigers van derden

Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te delen met geautoriseerde vertegenwoordigers van derde partijen of opdrachtnemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of transactie waarom u heeft verzocht. Bijvoorbeeld, indien wij iets aan u moeten verzenden, dienen wij uw naam en adres te delen met het transportbedrijf. Wij verschaffen vertegenwoordigers van derden slechts de minimale hoeveelheid persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de verzochte dienst of transactie.

 • Wettelijke vereisten en onwettige of onrechtmatige activiteiten

We kunnen uw persoonsgegevens en andere verwante gegevens onthullen als reactie op dagvaardingen, rechterlijke beslissingen of andere wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, onder andere wegens redenen van nationale veiligheid of wetshandhaving. We kunnen persoonsgegevens verzamelen en meedelen om onderzoek te doen of maatregelen te nemen in verband met onwettige activiteiten, het vermoeden van fraude, overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden van Milliman of zoals anderszins vereist door de wet of door overheidsinstanties of reguleringsorganen.

 • Kennisgeving en keuze voor verdere doorgifte

Wij vragen uw "opt-in" toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor enige andere reden dan hierboven beschreven.

 • Minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op, en niet bestemd voor het aantrekken van minderjarigen onder de leeftijd van 13. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van of over minderjarigen.

 • Recht op inzage en correctie

U kunt om inzage verzoeken van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt tegen betaling van een kleine vergoeding.

U kunt ook verzoeken om een kosteloze correctie van een onjuistheid in uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail aan Milliman (more.info@milliman.com).

 • Opting out

Wij kunnen u, van tijd tot tijd, ongevraagd benaderen via e-mail met informatie over onze producten of diensten. Indien u deze e-mails niet wenst te ontvangen kunt u dat gemakkelijk aangeven door ons een e-mail (more.info@milliman.com) te versturen. In ongevraagde communicatie wordt altijd aangegeven hoe u verzet kunt aantekenen tegen verder gebruik van uw gegevens.

 • Links naar derden

Onze website kan (hyper)links verschaffen naar websites van derden die buiten onze invloed en verantwoordelijkheid vallen en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Wij raden u aan het privacybeleid van toepassing op die (en alle) sites te bestuderen.

 • Wijzigingen

Wij zijn bevoegd ons Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij verzoeken u hiertoe het beleid regelmatig te controleren om te verzekeren dat u bekend bent met de meest recente versie.

 • Gegevens ontvangen uit de Europese Unie of Europese Economische Zone

Milliman verbindt zich om persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie of Europese Economische Zone te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de EU-US Privacy Shield akkoord, zoals toegepast door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Indien er een conflict is tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield Principes, zullen de Privacy Shield Principes van toepassing zijn. Om meer te weten over het Privacy Shield akkoord, en om Milliman's registraties te bekijken, ga naar https://www.privacyshield.gov/list.

Milliman's verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die het ontvangt onder het Privacy Shield akkoord en die daarna doorgegeven worden naar een derde partij, is omschreven in de Privacy Shield Principes. In het bijzonder blijft Milliman onder de Privacy Shield Principes verantwoordelijk en aansprakelijk indien derde partijen ingeschakeld door Milliman de persoonsgegevens verwerken op een manier die niet strookt met de Principes, tenzij Milliman bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor het voorval waaruit de schade voortkomt.

Zoals verder uitgelegd in het deel "Contact opnemen" hieronder, moedigen wij u aan om ons te contacteren indien u een Privacy Shield-gerelateerde (of algemeen privacy-gerelateerde) klacht hebt.

 • Gegevens ontvangen uit Zwitserland

Milliman verbindt zich om persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid, en om de prinicpes van het VS-Zwitserland Safe Harbor akkoord na te leven, zoals toegepast door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Om meer te weten over het Safe Harbor akkoord, en om Milliman's registratie te bekijken, ga naar https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx. Bijkomstig heeft Milliman een overeenkomst gesloten voor de gegevensdoorgifte tussen Milliman, Inc. en Milliman AG dat gebaseerd is op de EU Standard Contractual Clauses zoals opgesteld door de Europese Commissie (de "EU Standard Contractual Clauses").

 • Contact met ons

We staan open voor feedback en vragen over dit privacybeleid. Als u om welke reden ook contact met ons wilt opnemen, stuur ons dan een e-mail (more.info@milliman.com).

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail. Klachten worden intern opgelost overeenkomstig de klachtenprocedures van Milliman. Indien u in de Europese Unie, Europese Economische Zone of Zwitserland woont en indien maatregelen om de zaak intern op te lossen onvoldoende resultaat hebben, kunt u de klacht indienen bij de American Arbitration Association (Amerikaanse arbitrageraad) (http://www.adr.org/), die is geselecteerd als onafhankelijk oplossingsmechanisme om klachten en geschillen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie, Europese Econmische Zone of Zwitserland onder dit Privacybeleid op te lossen. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan u mogelijks beroep doen op bindende arbitrage bij het Privacy Shield Panel wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures uitgeput zijn. Milliman is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Federal Trade Commission (FTC) in de Verenigde Staten.

Verwijzingen naar "Milliman", "wij", "ons", en "onze" zijn verwijzingen naar Milliman Inc. en haar dochtervennootschappen en gelieerde ondernemingen.