Waardering van pensioenverplichtingen onder IAS19, limitering van bijdragen

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Ernst van Bruggen | 27 november 2012
In de huidige discussies die gevoerd worden in de media zie je dat het verslaggevingsaspect niet de aandacht krijgt die het verdient. Dit artikel uit De Actuaris bespreekt de aangepaste regelgeving hieromtrent die per 1 januari 2013 in werking treedt.