Nominaal contract nu aanpassen

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Rajish K. Sagoenie | 15 oktober 2013

Staatssecretaris Klijnsma heeft naar aanleiding van reacties op het consultatie document FTK op 1 oktober aangekondigd dat gewerkt wordt aan een herzien FTK. Hierin is maar één pensioencontract mogelijk. Deze nog uit te werken variant beoogt de voordelen van beide pensioencontracten te combineren.

Hoewel er geen fundamentele keuze tussen een reëel en nominaal contract meer gevraagd wordt, is het nog wel noodzakelijk om het huidige pensioencontract aan te passen. De spelregels gaan per 1 januari 2015 immers veranderen. Ook kan niet uitgesloten worden dat onder druk van de grote pensioenfondsen alsnog meerdere keuzes mogelijk worden.