Impact regeerakkoord op pensioenstelsel onderschat


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Werkgevers, pensioenfondsbestuurders, deelnemers en sociale partners zijn zich nauwelijks bewust van de impact die de nieuwe voorgestelde wijzigingen uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA hebben op het pensioenstelsel. De aanpassingen benadelen met name jongeren, waardoor de solidariteitsbeginselen van het Nederlandse pensioenstelsel onder druk komen te staan. Daarnaast vergen de veranderingen veel van werkgevers: zo voldoet momenteel slechts een heel klein deel van de pensioenregelingen aan de voorgestelde aanpassingen die grotendeels per 1 januari 2014 ingaan.

Dat zijn de voornaamste conclusies die Milliman trekt uit recente round table bijeenkomsten van pensioendeskundigen, actuarissen, werkgevers, HR-verantwoordelijken en pensioenfondsbestuurders.