De consequenties van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

De Omnibus II Richtlijn geeft ruimte voor overgangsbepalingen met uitstel van vereisten onder Solvency II tot wel tien jaar. Een aantal van de kwantitatieve aspecten van Solvency II zullen als gevolg van een wijziging in de Wft echter al vanaf verslagjaar 2011 jaarlijks aan DNB moeten worden gerapporteerd. Dit artikel gaat in op de gevolgen van de Omnibus II Richtlijn en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2011.