Benchmarkhervorming: EURIBOR en EONIA

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Marcel Kruse | 18 juli 2019

Deel 2: aanpassing van EURIBOR omgeven door onzekerheden!

Benchmarkhervorming met grote gevolgen

Zoals in het eerste artikel van deze reeks over de benchmarkhervorming is besproken vormt EURIBOR de basis voor miljarden aan coupon betalingen voor swaps, hypotheken en andere instrumenten. Daarnaast zijn de waarderingscurves van de verplichtingen van verzekeraars (Solvency II) en pensioenfondsen (n-FTK) gebaseerd op EURIBOR.

De hervorming van EURIBOR en de transitie van EONIA naar €STR kan hierdoor een enorme impact hebben op pensioenfondsen en verzekeraars. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de impact van deze wijzigingen.

€STR: de vervanger van EONIA

Om aan de EU benchmark Regulations (EU BMR) te voldoen, zal dit jaar een nieuw benchmarktarief worden geïntroduceerd: €STR (European Short Term Rate).

Dit nieuwe benchmarktarief is ontwikkeld door de Europese Centrale Bank (ECB). €STR is een eendaags rentetarief gebaseerd op gerapporteerde feitelijke interbancaire leningen en feitelijke leningen van banken aan andere marktpartijen, zoals verzekeraars.

€STR zal in tegenstelling tot EONIA en EURIBOR uitsluitend op deposito’s worden gebaseerd. De ECB gaat vanaf eind derde kwartaal 2019 €STR officieel publiceren.

€STR breder en eerlijker benchmarktarief dan EONIA

Op basis van de beschikbare gegevens van de ECB per oktober 2019 wordt de groep van banken uitgebreid van 28 naar de 50 grootste banken in de eurozone.

De ECB verwacht dat door een groter aantal banken (50 i.p.v. 28) en een bredere set aan transacties (niet alleen interbancair, maar ook leningen aan andere marktpartijen), €STR een breder en eerlijker benchmarktarief is dan EONIA.

Verwachting dat EURIBOR niet wordt vervangen maar wordt aangepast

Gebaseerd op onderzoek en consultatie bij verschillende relevante marktpartijen is het onze verwachting dat EURIBOR niet zal worden opgeheven en vervangen zoals EONIA, maar dat de berekeningsmethodologie zal worden aangepast.

De European Money Markt Institute (EMMI) heeft een plan ontwikkeld om de bestaande methodologie van EURIBOR aan te passen naar een benchmarktarief gebaseerd op transacties in plaats van quotes. Echter, door het gebrek aan liquiditeit en transacties in de interbancaire markt voor langer lopende leningen zal het nieuwe benchmarktarief in de toekomst waarschijnlijk grotendeels op ‘quotes’ gebaseerd blijven.

EURIBOR: meerdere oplossingsrichtingen

EMMI onderzoekt op dit moment verschillende oplossingsrichtingen. Eén hiervan is een hybride model, waarbij het benchmarktarief op transacties wordt gebaseerd en waar nodig wordt aangevuld met andere markt gerelateerde prijsbronnen. Daarnaast onderzoekt EMMI de mogelijkheid om EURIBOR af te leiden van €STR plus een vaste termijnpremie.

Op het moment is er nog geen zekerheid hoe EURIBOR gaat veranderen. Als de aanpassing van EURIBOR leidt tot een ander niveau van de benchmarkrente dan heeft dit een significant effect op de waardering van alle instrumenten die couponbetalingen hebben gerelateerd aan EURIBOR.

Gevolgen als EURIBOR verdwijnt zonder vervanging

Als EURIBOR ophoudt te bestaan, dan kan het zelfs zo zijn dat de laatst gepubliceerde rente door EMMI de geldige coupon blijft voor alle toekomstig te bepalen couponnen. Hierdoor verandert een instrument met variabele rente in een instrument met vaste rente.

Dit heeft enorme gevolgen. Bijvoorbeeld: een lening met een variabele EURIBOR rente verandert hierdoor in een instrument met een hoge duration en dus hoge rentegevoeligheid. Hetzelfde kan overigens ook gelden voor renteswaps die gebaseerd zijn op een ‘fixing’1 van EURIBOR. Het is daarom belangrijk om na te gaan of in contracten ‘fallbacks’2 zijn vastgelegd.

Alternatieve scenario’s

In een gunstig scenario wordt de oplossing voor swaps inzake EURIBOR voorgeschreven door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA). In dit scenario zullen alle partijen die renteswaps in de boeken hebben staan, volgen. In een ongunstig scenario ontstaat een juridisch conflict tussen partijen.

Conclusie

EONIA wordt vervangen door €STR en het is nog onzeker hoe EURIBOR wordt aangepast. Dit kan grote gevolgen hebben voor pensioenfondsen die renteswaps hebben afgesloten. Het is daarom belangrijk om de situatie van uw pensioenfonds tijdig in kaart te brengen en te bekijken wat het risico van deze benchmarkhervorming voor uw fonds betekent. Met twee collega’s in de ECB-werkgroep benchmarkhervorming volgt Milliman Pensioenen deze transitie nauwgezet. Als u meer wilt weten over de benchmarkhervorming dan brengen wij u graag in contact met onze specialisten.

In het volgende deel van deze reeks over de benchmarkhervorming gaan wij in op het niveau van €STR en de impact die de transitie heeft op de balans van een pensioenfonds.

Door Marcel Kruse in samenwerking met Henk Jan van Zoelen.

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/euro_short-term_rate/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/euro_short-term_rate/html/ester_qa.en.html

 

1https://www.investopedia.com/terms/f/fixing.asp

2https://www.clarusft.com/libor-fallbacks/

©2019 Milliman, Inc. All Rights Reserved. The materials in this document represent the opinion of the authors and are not representative of the views of Milliman, Inc. Milliman does not certify the information, nor does it guarantee the accuracy and completeness of such information. Use of such information is voluntary and should not be relied upon unless an independent review of its accuracy and completeness has been performed. Materials may not be reproduced without the express consent of Milliman.

Authors

Gekenmerkte onderwerpen