Het pensioensysteem van de 21e eeuw

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Gert Maarsen, Rajish K. Sagoenie | 14 februari 2018

De route, observaties, analyses en aanbevelingen

Uit het Regeerakkoord blijkt dat het kabinet een duidelijke richting gekozen heeft voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Hoewel het richtingskader helder is, zijn de consequenties groot en staan er nog veel keuzes open. Er is nog een lange uitdagende weg te gaan om te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel voor Nederland.

Milliman heeft vandaag een rapport uitgebracht waarin een aantal belangrijke aanbevelingen wordt genoemd voor de overheid, sociale partners en toezichthouders over deze uitdaging. De analyses bevatten commentaar op de voorgestelde wijzigingen in het Regeerakkoord en geven een voorzet voor eventuele nieuwe wetgeving, de invoering van het nieuwe pensioensysteem en aanvullende regelgeving / invulling.

In het rapport wordt aangegeven dat het de hoogste tijd is om belangrijke keuzes te maken voor de ontwikkeling van een nieuw, transparant en houdbaar pensioensysteem. Momenteel worden deze keuzes niet gemaakt en wachten de betrokkenen op elkaar. Het gevolg is dat er rondjes worden gereden en het proces stagneert. Het lijkt erop dat geen enkele partij bereid is om knopen door te hakken.

Het is nu de hoogste tijd om in actie te komen en dat er helderheid wordt verschaft door de Politiek, Sociale Partners en Toezichthouders.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het lezen van het rapport kunt u uiteraard contact opnemen met Rajish Sagoenie op rajish.sagoenie@milliman.com

 

Authors

Gekenmerkte onderwerpen