Exploring DB schemes internationally: Dutch companies with UK schemes

 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
Door Andrew Vaughan, Rajish K. Sagoenie, Ernst van Bruggen | 24 september 2018

Milliman werkt in het Verenigd Koninkrijk nauw samen met Barnett Waddingham en heeft een joint venture Milliman Barnett Waddingham (MBW) opgericht. Barnett Waddingham is een groot Brits adviesbureau met een focus op risico, pensioenen, beleggingen en verzekeringen. Barnett Waddingham heeft een rapport opgesteld over de stand van zaken van pensioenregelingen van Britse dochters van 12 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven volgens de gangbare internationale verslaggevingsregels (IAS19).

Het rapport bevat waardevolle informatie voor Nederlandse bedrijven met een dochteronderneming in het VK. Daarom brengen wij dit rapport graag hier onder de aandacht.

De inhoud van het rapport spreekt voor zich, maar we lichten er alvast een paar opvallende uit:

 • De Britse bedrijfsonderdelen in het onderzoek vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer 44% van de wereldwijd door deze ondernemingen verantwoorde pensioenverplichtingen en 33% van de wereldwijd door deze ondernemingen verantwoorde pensioenbijdragen. Dit terwijl het aandeel van de Britse bedrijfsonderdelen in de wereldwijde omzet van deze ondernemingen slechts 7% is.
 • De Britse bedrijfsonderdelen in het onderzoek hebben gemiddeld ongeveer 95% van hun pensioenverplichtingen afgedekt met beleggingen. Dit is redelijk in overeenstemming met het gemiddelde van de FTSE-350 ondernemingen (met gemiddeld een dekkingspercentage van 94%). Per bedrijfsonderdeel is echter sprake van grote verschillen, variërend van een dekkingspercentage van minder dan 70% voor het bedrijfsonderdeel met de slechtste dekking tot een dekkingspercentage van meer dan 140% voor het bedrijfsonderdeel met de beste dekking.
 • De bijdragen voor DB-pensioen zijn bij de Britse bedrijfsonderdelen ongeveer 12% van hun personeelskosten, maar ook hier is sprake van grote verschillen (variërend van 0,3% tot bijna 40%).
 • In het VK was bij de betrokken Britse bedrijfsonderdelen sprake van de herstelbetalingen die opliepen tot ruim 86% van hun bedrijfsopbrengsten. In Nederland zijn herstelbetalingen inmiddels zeldzaam geworden door omzetting van pensioenregelingen in CDC-regelingen met voorwaardelijke indexatie.
 • De voor de regelingen belegde middelen blijken maximaal voor ongeveer 37% te bestaan uit aandelenbeleggingen. Kijken we echter naar hoe deze beleggingen zich verhouden tot het eigen vermogen van de betrokken ondernemingen, dan blijken de aandelenbeleggingen op te lopen tot maar liefst 95% van het eigen vermogen. Door de eerdere genoemde omzetting naar CDC is dit risico voor Nederlandse regelingen in de regel niet langer aanwezig.

Het rapport gaat daarnaast in op de meest relevante uitgangspunten voor de waardering van deze verplichtingen (met name: rekenrente en inflatie). Ook bevat het rapport een samenvatting met vergelijkbare informatie over de situatie van Britse bedrijfsonderdelen van Franse en Zuid-Europese beursgenoteerde ondernemingen. Desgewenst kunnen ook de uitgebreide rapporten die Barnett Waddingham voor deze gebieden heeft opgesteld, beschikbaar worden gesteld.

Graag geven wij een toelichting op dit rapport, of bespreken deze met u. Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier en vertrouwen erop dat dit rapport bijdraagt aan uw pensioenstrategie wereldwijd.

Authors

Andrew Vaughan
Barnett Waddingham

Gekenmerkte onderwerpen