Uitspraak Nationale Ombudsman onderschrijft onderzoek Milliman


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Milliman complimenteert de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) met het rapport van de Nationale Ombudsman over de handelwijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rondom het experiment voor vrije tarieven in de mondzorg.

Volgende stap