Langlevenrisico (on)voldoende onderkend

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Rajish K. Sagoenie, René van der Meer | 22 september 2015

De levensverwachting in Nederland is de laatste 50 jaar flink toegenomen en zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen nog maar toenemen (bron: IMF, global financial stability report april 2012). Een tendens die impact heeft op de samenleving op allerlei fronten. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van essentieel belang inzicht te hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Ook uit de in het najaar van 2014 gepubliceerde AG prognosetafel blijkt dat de levensverwachting wederom verder is toegenomen ten opzichte van de eerder gepubliceerde prognosetafel uit 2010. Hoe groot is dit risico? Wat zien wij in de praktijk? Hoe gaan pensioenfondsen met het langlevenrisico om? Wat zijn de (on)mogelijkheden om dit risico te verzekeren? In dit artikel gaan wij nader in op deze vragen. Vervolgens maken we een stap over de grens: hoe gaat het buitenland om met het langlevenrisico?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in PensioenAdvies.

Authors

Gekenmerkte onderwerpen