Haalbaarheidstoetsen

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Martin Wouda, Rajish K. Sagoenie | 04 februari 2016

Milliman voert voor pensioenfondsen haalbaarheidstoetsen uit. De haalbaarheidstoets is een begrip in de Nederlandse pensioenwetgeving vanaf 1 januari 2015. De eerste keer hebben pensioenfondsen een haalbaarheidstoets uitgevoerd vóór 1 oktober 2015 en daarmee onderbouwd dat hun beleid evenwichtig, en realistisch is en het premiebeleid haalbaar is. Omdat de haalbaarheidstoets jaarlijks moet worden herhaald, hebben wij een efficiënt proces ontwikkeld en maken wij gebruik van efficiënte tooling. Wij bieden aan de haalbaarheidstoets uit te voeren voor pensioenfondsen en adviseren bij het overleg met sociale partners over de risicohouding, de mate waarin het pensioenfonds beleggingsrisico’s kan en wil lopen. Ook kunnen wij helpen bij de interpretatie van de resultaten of leveren wij second opinions voor verantwoordingsorganen, ondernemingsraden en/of ondernemingen (sociale partners).

Begrijpelijk en overzichtelijk gepresenteerd

Het wettelijk kader is voor ons het uitgangspunt voor de uit te voeren haalbaarheidstoetsen. Wij vinden het ook belangrijk deze materie begrijpelijk, overzichtelijk en doelgericht te presenteren. Als strategisch partner van pensioenfondsen zijn wij in staat aan te sluiten bij de informatiebehoefte van beslissers. De focus van Milliman ligt daarbij op begrijpelijke communicatie, het verantwoorden van beleid en het ondersteunen van beslissingen.

Visie formuleren en risicohouding

DNB heeft in een sectorbrief laten weten dat 98% tijdig heeft gerapporteerd en dat de overgrote meerderheid aan de wettelijke eisen heeft voldaan. In hoeverre gereflecteerd is over de resultaten van de haalbaarheidstoets blijft onduidelijk: met de haalbaarheidstoets wordt nu bijvoorbeeld het inzicht toegevoegd welke leeftijdscategorieën meer of minder profiteren van het beleid van het pensioenfonds. Is er sprake van evenwichtige belangenbehartiging?

Wat is een haalbaarheidstoets?

In het kort is een haalbaarheidstoets een stochastische prognose van 60 jaar. Het pensioenresultaat staat centraal. De koopkrachteffecten worden geanalyseerd per geboortejaargroep en gewogen. Het gemiddelde pensioenresultaat wordt beoordeeld en de uitkomst in een slecht weerscenario wordt weergegeven. DNB publiceert een uniforme scenario-set (2000 economische scenario’s) die als uitgangspunt wordt gehanteerd.

De voorgeschreven set economische scenario’s beperkt de bruikbaarheid van de haalbaarheidstoets. Verder bestaan de voorgeschreven scenario’s uit slechts twee beleggingscategorieën; vastrentende en zakelijke waarden. Pensioenfondsen die in meer categorieën beleggen, kunnen een aanpassing doen door middel van ‘mapping’. Op deze manier wordt evenwel niet het voordeel van diversificatie van de beleggingsportefeuille geanalyseerd.

Een pensioenfonds dat kiest voor een gedempte disconteringsvoet weet dat daarmee de betaalbaarheid van de pensioenregeling voor de komende 5 jaar in belangrijke mate is bepaald. Beoordeeld moet worden of het premiebeleid haalbaar is. Dat dwingt tot nadenken over wat te doen over vijf jaar. Vaak wordt nog afgesproken dat we over vijf jaar, op basis van de dan geldende marktrente, overleggen over eventuele aanpassing van de regeling. Maar is dat nog wel houdbaar? Sociale partners en pensioenfondsen zullen al snel concluderen dat er een maximale premie moet worden afgesproken. Als dat gebeurt, zal moeten worden doorgerekend wat het effect op het pensioenresultaat is als de jaarlijkse opbouw daardoor beperkt moet worden (in pessimistische scenario’s).

Communicatie over pensioen gaat de komende maanden belangrijk worden. Communiceren over risico’s krijgt daarin een plaats en aan verschillende leeftijdscategorieën zal verschillend moeten worden gecommuniceerd. Een goed en snel werkend model voor de haalbaarheidstoets kan daarbij helpen.

Begeleiding door Milliman

Milliman Pensioenen werkt bij het uitvoeren van haalbaarheidstoetsen samen met FTE Actuarieel en is in staat om de werkzaamheden tegen vooraf vastgestelde prijzen aan te bieden. De focus ligt hierbij op een efficiënt proces en begrijpelijke communicatie.

Heeft u hierin interesse?

Neem dan contact op met:

Rajish Sagoenie
rajish.sagoenie@milliman.com

Martin Wouda
martin.wouda@milliman.com

Tel: +31 (0)20 7601 888