De nieuwe financiële spelregels: Werk aan de winkel voor pensioenfondsen

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Patrick van der Lee | 22 december 2014

Na een lange aanloopperiode heeft de Tweede Kamer op 16 oktober jl. ingestemd met het wetsvoorstel voor de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer zal instemmen, waarna de wet op 1 januari 2015 van kracht wordt.

Of met de nieuwe regels ons pensioenstelsel ‘toekomstbestendig’ is gemaakt, is maar zeer de vraag. De discussie tussen de generaties hoe ons pensioengeld moet worden verdeeld, lijkt nog niet geluwd te zijn. Daarbij kan mogelijk op macro-economisch niveau sprake zijn van een evenwichtige belangenafweging over generaties, het is de vraag of dit op pensioenfondsniveau ook zo is.