Technische specificatie van het LTGA basisscenario: Relevante wijzigingen in de bepaling van de SCR ten opzichte van de Parallel Run

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Henny Verheugen, Ji Kwen Ng, Peter Franken, Wouter Elshof | 12 februari 2013
28 januari 2013 is de Long Term Guarantee Assessment (LTGA) van start gegaan. Voor deze impactstudie, die vanuit Europa in het kader van Solvency II is uitgezet, heeft DNB een beperkte groep verzekeraars gevraagd deel te nemen. Deze impactstudie heeft tot doel een aantal aanpassingen in de rentetermijnstructuur binnen het Solvency II raamwerk te toetsen. Daarnaast zijn ten opzichte van de specificaties in de Parallel Run voor een aantal risico’s de specificaties aangepast. Deze wijzigingen in de berekening van de vereiste solvabiliteit (SCR) worden in deze notitie nader beschreven.