Reactie voorontwerp Wet invoering reële ambitieovereenkomst

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Eric Bergamin, Jac Baas, Rajish K. Sagoenie | 05 september 2013

Op 12 juli 2013 heeft de staatssecretaris van SZW het voorontwerp wet invoering reële ambitieovereenkomst en aanpassing FTK ter consultatie aangeboden.

In deze reactie wordt op het consultatiedocument ingegaan achtereenvolgens vanuit de volgende invalshoeken: actuarieel, juridisch, communicatief. In zijn algemeenheid concluderen wij dat het introduceren van een nieuw contract, naast het bestaande contract, leidt tot onnodige complexiteit van ons pensioenstelsel. Het nieuwe FTK leidt naar onze mening niet tot een stabiel en toekomstbestendig pensioen, maar haalt de laatste fundamenten onder ons collectieve pensioenstelsel vandaan. Dus wetgever: neem uw verantwoordelijkheid. Kom met een evenwichtig, toekomstbestendig en bovenal niet complex voorstel!

In de aanloop naar onze reactie hebben wij een enquête uitgezet bij een aantal van onze cliënten. Waar van toepassing hebben wij de resultaten van deze enquête verwerkt in dit memo; de totale enquête (vragen + antwoorden) is als bijlage 1 bij dit memo gevoegd.

In bijlage 2 is een samenvatting van de op 29 augustus 2013 mede door Milliman gehouden NominaalPlus Meeting opgenomen.

Bijlage 3 bevat het artikel ‘Alternatieven voor het reële contract’ van Rajish Sagoenie, Actuaris AG en partner bij Milliman Pensioenen.