Multi-BPF heeft toekomst

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Rajish K. Sagoenie | 09 december 2013
Met ingang van 1 januari 2015 moet het multi-pensioenfonds actief worden. Eén onderwerp is echter naar onze mening onderbelicht gebleven. De toepassing hiervan op niet-verplichtgestelde of vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen: een multi-BPF. In dit artikel gaan wij hier nader op in. Daarbij komen vooral de mogelijkheden, voordelen, aandachtspunten en mogelijke beperkingen aan de orde.