Kwaliteit van de solvabiliteitsinformatie in het jaarverslag: drie jaar later


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

In een artikel in De Actuaris van maart 2010 zijn wij uitgebreid ingegaan op de kwaliteit van de solvabiliteitsinformatie in het jaarverslag van Nederlandse verzekeraars. Uit het destijds door ons uitgevoerde onderzoek kwam naar voren dat de transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van de gepubliceerde solvabiliteitscijfers in de jaarverslagen van 2008 nogal te wensen over laat. Hoewel alle verzekeraars in het onderzoek in hun jaarverslag nu, ruim drie jaar later een uniforme solvabiliteit rapporteren is er naar onze mening nog steeds ruimte voor verbetering in de rapportage.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in De Actuaris.