Compleet contract in een internationaal kader

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Rajish K. Sagoenie | 23 december 2013
Tijdens de tiende PBM rondetafelconferentie is er gesproken over hoe we ons pensioensysteem duurzamer kunnen maken. Het is interessant om te zien hoe in een drietal vergelijkbare landen (Engeland, Canada en Zwitserland) met een sterk defined benefit (DB) gehalte in de pensioentoezegging, omgegaan is met de kwetsbaarheid van het pensioensysteem. Hoe is de verdeling van de pensioenrisico’s tussen werknemers en werkgever en tussen de (ex-)werknemers onderling in deze landen? Wat is de ambitie wat betreft de hoogte van het pensioen en de toeslag?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Pensioen Bestuur & Management.