Beheersbaarheid van pensioenverplichtingen

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Peter van Meel, Ernst van Bruggen | 12 februari 2013

Als uw onderneming haar jaarrekening opmaakt conform de richtlijnen van de International Financial Reporting Standards (IFRS), dan geldt voor de waardering van de personeelsbeloningen de richtlijn IAS 19 “personeelsbeloningen.” Deze richtlijn is onlangs veranderd. De gewijzigde IAS richtlijn (IAS 19R) geldt voor boekjaren vanaf 1 januari 2013.

Dit artikel bespreekt de gevolgen van deze wijziging voor uw onderneming, en de voordelen van een Stable Defined Benefit (SDB) regeling die er op gericht is de pensioenverplichtingen voor de werkgever beheersbaar te maken.