Alternatieven voor het reële contract

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
Door Rajish K. Sagoenie | 26 maart 2013
Momenteel wordt discussie gevoerd over de toekomst van ons pensioenstelsel. Hierbij wordt gesproken over een duurzaam pensioensysteem. In dit artikel wordt daarmee bedoeld een pensioensysteem dat betaalbaar is, met een evenwichtige verdeling van risico’s en een goede communicatie over deze risico’s. Verder vindt in dit artikel een beperking plaats tot de tweede pijler (pensioenen). Daarbij wordt nader ingegaan op de verschillen tussen het nominaal en reëel pensioen, beide momenteel onderwerp van discussie. Vervolgens wordt een aantal alternatieven gepresenteerd, die ons huidige pensioensysteem met een aantal (eenvoudige) wijzigingen toekomstbestendig kunnen maken.