Zoeken op bedrijfsbehoefte

Strategieën voor funding en risicomanagement

Onze consultants zijn deskundig op het gebied van diverse soorten risico's (beleggingen, rente, langleven en sterfte). Daardoor kunnen zij in samenhang een premie-, indexatie- en beleggingsbeleid vorm geven dat hier adequaat mee omgaat. Wij weten hoe we onvoorziene omstandigheden inzichtelijk moeten maken en hoe hiermee om te gaan, en dat levert resultaten op: of het nu gaat om een realistisch en evenwichtig premiebeleid, communicatie over de koopkracht van de pensioenuitkomst, het opstellen of actualiseren van een herstelplan, afdekken van het renterisico, matching-strategieën, optimalisering van de returnportefeuille of het afdekken van staartrisico's. Klanten beschouwen ons dan ook als een betrouwbare actuaris en (strategisch) adviseur.