Zoeken op bedrijfsbehoefte

Tariefstelling en reservering

Om het marktaandeel te verhogen, negatieve risicoselectie van verzekerden tegen te gaan of om de zorgkwaliteit per gespendeerde euro te optimaliseren. Wij helpen u de premies van nieuwe of bestaande producten te bepalen en adviseren over prijsstrategieën in deze competitieve markt. Wij gebruiken onze actuariële expertise om de financiële positie van de zorgverzekeraar te modelleren door middel van projecties in de tijd van de winst- en verliesrekening en de balans. Gebaseerd op een scenario gedreven strategisch model analyseren wij de performance van verschillende pricing strategieën over de tijd. Hierbij houden we rekening met de consumentenprijssensitiviteit en de financiële positie van de concurrenten.