Waardering pensioenen in de jaarrekening


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Volgens de 'IAS-verordening' van het Europese Parlement moeten beursgenoteerde Europese ondernemingen sinds 1 januari 2005 een jaarrekening opstellen in overeenstemming met de zgn. IAS-richtlijnen. IAS staat voor International Accounting Standards. De definitief vastgestelde richtlijnen heten IFRS (International Financial Reporting Standard). Ten aanzien van de pensioenen is het onderdeel IAS19 van toepassing. De consequentie voor de jaarrekening van de onderneming is het opnemen van een verplichting op de balans van de onderneming. De op te nemen verplichting en de pensioenpremie wijken daarbij af van de 'Nederlandse' verplichting en pensioenpremie.

De waardering van pensioenregelingen conform accountants standaarden, welke dan ook van toepassing is voor uw onderneming, is één van onze kernactiviteiten. Milliman beschikt over een team met ervaren IFRS-, FAS-, FRS- en RJ-specialisten. Wij verzorgen IFRS-, FAS-, FRS en RJ-rapportages voor een groot aantal klanten, waaronder meerdere internationale en (grote) beursgenoteerde ondernemingen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is altijd een bevoegd actuaris AG betrokken.