Tool ontwikkeling


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

De ontwikkelingen op het vlak van de verslaglegging vragen om calculatie engines waarmee snel en accuraat berekeningen kunnen worden gemaakt. In veel gevallen is het nodig om opties en garanties in producten te waarderen waarbij de interactie met beleggingen een rol speelt. Milliman consultants hebben ervaring met zowel MG-ALFA®, MG-Hedge® als met iWorks Prophet modules van Sungard.

In het verleden werden de calculatie engines van actuarissen bestempeld als end-user tools met een beperkte rol van betekenis. In de huidige situatie vormen de tools echter een essentieel onderdeel voor de financiële verslaglegging en voor de risico management processen. Aan het inrichten van calculatie engines worden derhalve steeds zwaardere eisen gesteld. Milliman consultants werken bij voorkeur volgens een stramien waarin vanuit requirements, het design wordt bepaald, de engine wordt ingericht, getest wordt (Systems integration test en user acceptance test) en tot overdracht wordt overgegaan. Bij de laatste stap hoort uiteraard documentatie en opleiding. Bij de ontwikkeling van de calculatie engines streven wij naar een samenwerking met verschillende belanghebbenden. Niet alleen actuarissen, maar ook asset managers en risicomanagers dienen input te leveren voor de modelontwikkeling. Inbedding in de gehele organisatie is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde modelimplementatie.

Ons inziens is de definitie van de input en de output van de calculaties een onmisbare schakel in de keten. Onze consultants hebben uitgebreide ervaring met het identificeren en definiëren van data waarmee interface specialisten de interfaces kunnen bouwen.

Milliman Software

Onze Milliman software vertaalt front-line onderzoek tot best practices en het wordt gebruikt door de mondiale top in de (her)verzekeringswereld.

Klanten vertrouwen het omdat ze weten dat er diep over is nagedacht. Terwijl de industrie overstapt van rule based methodes op principles-based accounting, reikt Milliman software de hand bij het zetten van deze kritieke stap.

Ons scala aan tools is helemaal ontworpen gericht op gebruiksgemak en met functies die elkaar complementeren. Onze teams zijn experts op het gebied van het implementeren van nieuwe technologieën, zoals customized grid computing, op maat gemaakt om te voldoen aan de behoefte van de klant op het gebied van snelheid en capaciteit.