Solvency II / MCEV / EEV / IFRS


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Het waarderen van verzekeringsverplichtingen op een marktconsistente grondslag is een essentieel onderdeel voor Solvency II, MCEV en IFRS 4 phase II. Duidelijk is dat de voornoemde waarderingsgrondslagen vooralsnog niet leiden tot convergentie en meer eenvoud in rapportages, maar eerder tot meer complexiteit. De consultants van Milliman volgen de ontwikkelingen op de voet, analyseren de verschillen en bepalen de impact voor de industrie. Met die informatie zijn wij in staat om verzekeringsmaatschappijen te helpen met het maken van keuzen betreffende de prijsstelling van producten, het beleggingsbeleid en de primaire waarderingsgrondslag.

De analysis of change (AOC) en de winstbronnenanalyse vormen een onmisbare schakel in het financiële verantwoordingsproces. Milliman heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van de AOC van de diverse balansonderdelen. Die ervaring betreft onder andere het opstellen van de methode, het definiëren van de input data, het ontwikkelen van de calculatiemodellen en het inrichten van de rapportage templates. De informatie uit de AOC kan worden gebruikt voor het maken van de winstbronnenanalyse en voor de allocatie van winsten en verliezen naar operationele onderdelen van de organisatie, zoals sales en marketing, investments, back-office of herverzekering.

Over de loop van de jaren heeft Milliman een uitgebreide database met daarin embedded value en IFRS informatie ontwikkeld. Aan de hand van de verzamelde informatie zijn we in staat om trends en ontwikkelingen in methoden te herkennen en te beoordelen.