Risicomanagement


The ERM journey, NL

 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+

Erkend als vernieuwers en thought leaders in het enterprise risk management (ERM) ondersteunen Milliman consultants mondiale organisaties bij het verbeteren van de manieren waarop deze (in toenemende mate met elkaar verbonden) risico’s kunnen identificeren, evalueren, beheren en beperken.

Ons team van professionals biedt klanten een scala aan oplossingen die zijn ontworpen om:

 • De bedrijfsdoelstellingen met meer zekerheid te behalen / Meer grip te krijgen op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen
 • Een grotere efficiency en hoger kapitaal voor risico gecorrigeerde rendementen te bereiken
 • Het vertrouwen en de steun van de diverse belanghebbenden te verhogen
 • Te voldoen aan de groeiende wettelijke voorschriften, met inbegrip van Solvency II voor verzekeraars, landspecifieke regelgeving en beursregels
 • Verbetering van operationele uitmuntendheid, het minimaliseren van de impact en de waarschijnlijkheid van verrassingen, en verhoging van veerkracht
 • De totale kosten van het risico te verminderen, door het vrijmaken van zo veel mogelijk kapitaal voor andere investeringen

Onze ERM gerelateerde diensten omvatten het beheer van operationele risico's, complexe risico-evaluatie, modellering van het economisch kapitaal, en het ondersteunen van ERM-technologie. Ons doel is om u met de meest doelmatige en efficiënte oplossing te helpen bij het beheren van uw bedrijfsrisicoprofiel. Dit zou een upgrade kunnen betekenen van uw bestaand enterprise risk management business process en platform of de ontwikkeling van een geheel nieuw process en platform. Het door ons ontwikkelde web-based Milliman governance, risk management en compliance (GRC) platform kan hierbij een oplossing bieden.

Met het unieke GRC Milliman platform kan binnen uw organisatie voor de processen en systemen, waaronder de naleving, supply chain risico's, tegenpartij kredietrisico, duurzaamheid, crisisbeheersing, en interne audit, een geaggregeerde weergave van de risico’s worden verkregen. Onze risicoadviesdiensten helpen bedrijven in alle sectoren met inbegrip van de financiële dienstverlening en verzekeringsindustrie, energie en nutsbedrijven, gezondheidszorg en overheid.