Risicoanalyse


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Een goede risicoanalyse begint met het identificeren van de risico's die aanwezig zijn. Dit betreft zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare risico's. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van inzichten die elders in de markt gebruikt worden zoals Solvency II, Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM), COSO en/of Basel (II).

Daarnaast wordt er gekeken welke risico's de organisatie wil lopen, en in welke mate, door het vaststellen van een risk appetite. Hierbij wordt uiteraard nauwgezet gekeken naar het eigen risicoprofiel, maar ook naar externe ‘ compliance’ maatstaven zoals Solvency I/II, WfT, Basel (II), en/of nFTK.