Risicomodellering en kwantificering — Schade en Inkomen


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Milliman kan u helpen inzicht te krijgen in de risico’s die uw onderneming loopt. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de kwantificering van verzekeringstechnische risico’s van schade- en inkomensverzekeraars. Inzicht in en kwantificering van de verzekeringstechnische risico’s kan u helpen bij het beheersen van deze risico's, bijvoorbeeld door bepaalde risico’s bewust wel te nemen en andere risico’s te mijden of te mitigeren.

In het kader van Solvency II kunnen wij u uitstekend helpen bij de kwantificering van de verzekeringstechnische risico’s binnen een (partieel) intern model of bij het afleiden van Undertaking Specific Parameters (USP’s) binnen het standaard model.

De te hanteren methodiek en technieken voor de kwantificering van de verzekeringstechnische risico’s zijn materieel anders voor schadeverzekeringen dan voor een inkomensportefeuille. Met beide typen producten heeft Milliman uitgebreide ervaring. Voor de typische schadeverzekeringsproducten is het gebruik van discontering om te komen tot een marktwaarde van de technische voorzieningen nog geen gemeengoed. De traditionele technieken die verzekeraars gebruiken voor de kwantificering van het premie- en reserverisico zullen de komende jaren moeten worden uitgebreid zodat met deze modellen de benodigde kasstromen kunnen worden afgeleid.

Voor de arbeidsongeschiktheidsproducten zal het veel gebruikte KAZO model in het kader van de waardering op marktwaarde zodanig moeten worden doorontwikkeld dat rekening kan worden gehouden met alle toekomstige kasstromen voor premies, uitkeringen en kosten.

Milliman kan u helpen bij onderzoek naar best estimate kansgrondslagen (invalidering, revalidering, verval, kosten en sterfte). Deze grondslagen zijn niet alleen van belang in het kader van een adequate waardering van de voorzieningen maar tevens noodzakelijk voor de ontwikkeling van een juiste premiestelling. Afhankelijk van de grootte van uw portefeuille kan door middel van segmentatieanalyse bovendien inzicht worden verkregen in mogelijk gunstige en ongunstige risico's.

Volgende stap