Actuariële dienstverlening aan ondernemingen — (Verlengen van) verzekeringsovereenkomsten


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Wanneer uw organisatie (of uw pensioenfonds) de pensioenregeling heeft ondergebracht bij een verzekeraar, dan kent de verzekeringsovereenkomst een expiratiedatum. Zeker een half jaar voordat het contract afloopt dient u met de verzekeraar om tafel te gaan zitten om de condities voor de komende contractperiode te bespreken. Hierbij is vaak sprake van een echte onderhandeling.

Het kan ook voorkomen dat er een ontevredenheid bestaat over de condities dan wel de dienstverlening van de verzekeraar en dat u daarom overweegt om over te stappen naar een andere verzekeraar. Er dienen in dat geval offertes te worden aangevraagd bij andere verzekeraars.

Het aanvragen of het vergelijken van offertes is niet eenvoudig. Binnen verzekeringsovereenkomsten komen namelijk vele aspecten aan de orde. Enkele voorbeelden hiervan zijn acceptatievoorwaarden, beëindigingcondities, berekeningsgrondslagen, meerdere kostensoorten en -niveaus, vormen van winstdeling en de dienstverlening. Vaak worden appels met peren vergeleken. Wij maken een complete vergelijking, welke inzichtelijk en transparant is. Daarbij worden onder andere de financiële verschillen goed zichtbaar gemaakt, zodat u de juiste keuze maakt.

Naast het aanvragen en beoordelen van offertes kunnen wij u tevens ondersteunen bij het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst en de zogenoemde Service Level Agreement, waarin de dienstverlening van de verzekeraar met planningen beschreven staat.

Bij een eigen beheer voerend pensioenfonds zijn niet alle pensioenverplichtingen verzekerd bij een verzekeraar, maar slechts bepaalde risico's. U kunt denken aan een deel van het overlijdensrisico of het arbeidsongeschiktheidsrisico. Er is dan sprake van een heel andere verzekeringsconstructie. Ook hiervoor geldt dat een offertevergelijking belangrijk is.

Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het houden van toezicht op de administratieve uitvoering door de verzekeraar en het uitvoeren van de periodieke controles van pensioen- en kostenberekeningen.

Volgende stap