Productontwikkeling en tarifering (Schade en Inkomen)


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Milliman biedt ondersteuning bij productontwikkeling en tariferingvraagstukken. De diversiteit aan producten binnen een schade- en inkomensverzekeraar vereist een creatieve aanpak. Milliman consultants kunnen u helpen in het creatieve proces om te komen tot vernieuwing in de producten of het aanpassen van de bestaande producten. 

Daarnaast gebruiken wij onze creativiteit bij complexe vraagstukken rondom het inschatten van de te verzekeren risico's. Voor sommige verzekeringsproducten kan gebruik worden gemaakt van een grote hoeveelheid historische materiaal, zoals bij motorrijtuigenverzekeringen, terwijl bij andere producten of risico’s de ervaring in de eigen portefeuille tot een minimum kan zijn beperkt. Milliman heeft voor beide zeer uiteenlopende situaties de diepgaande kennis en ervaring om te komen tot een adequate tariefstelling. 

Met de steeds transparanter wordende prijsstelling van particuliere schadeverzekeringsproducten zoals motorrijtuigen, groeit het belang van een goede gesegmenteerde prijsstelling in combinatie met een gerichte marketingstrategie. Winstmarges op producten verkleinen en het is voor consumenten steeds eenvoudiger om over te stappen naar concurrenten. Een goede prijsstelling is van belang voor het behoud van bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. Wij kunnen u helpen om deze doelstellingen te realiseren. 

Ons team heeft uitgebreide expertise in het tariferingtraject, waaronder technische analyses van gedifferentieerde risicopremies, winstgevendheidanalyses, vergelijking van tarieven met uw concurrenten en het opzetten van managementrapportages voor een adequate sturing van de portefeuille.

Volgende stap