Opleidingen


 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+

Voor velen blijft het onderwerp Pensioen lastige materie. Door de grote hoeveelheid nieuwe ontwikkelingen neemt de noodzaak tot pensioenkennis alleen maar toe. Denk aan de door DNB vereiste deskundigheid van pensioenfondsbestuurders of de IFRS richtlijnen. Als je je hier niet dagelijks mee bezighoudt, is het haast onmogelijk om alle ontwikkelingen bij te houden.

Aangezien wij ons dagelijks met alle aspecten van collectieve pensioenregelingen bezighouden, beschikken wij over een groot potentieel aan kennis die wij graag met klanten uitwisselen. Naast het bezitten van kennis, is het natuurlijk ook van belang dat deze kennis op een juiste manier wordt overgedragen. Zeker als het gaat over actuariële onderwerpen, welke door velen als niet gemakkelijk worden gezien. Wij beschikken over deskundigen met ruime opleidingervaring.

Om u inzicht te geven in onze opleidingen, geven wij hierbij een overzicht:

 • Algemene pensioenmodule (zowel basiskennis als voor gevorderden)
 • Actuariële aspecten van pensioenregelingen
 • Pensioenen in de jaarrekening (internationale waarderingsrichtlijnen)
 • Jaarwerk van een gesepareerd beleggingsdepot
 • Financieel toezicht DNB
 • Actuele ontwikkelingen

Het verzorgen van opleidingen voor bestuursleden van pensioenfondsen, HR managers, Finance managers, leden van OR of andere belanghebbenden doen wij graag. Wij willen onderscheidend zijn in onze opleidingen door uw eigen pensioenregeling in de training te integreren. Samen met u wordt de inhoud en de vorm van de gewenste opleidingsactiviteit vastgesteld.

De cursus 'Jaarwerk van een gesepareerd beleggingsdepot' wordt bijvoorbeeld al jaren door een groot aantal pensioenverzekeraars afgenomen. De training is bedoeld voor accountmanagers, relatiebeheerders en mutatieverwerkers die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met gesepareerde beleggingsdepots. Aan de hand van een eigen "depotverslag" worden alle (technische) aspecten van een gesepareerd beleggingsdepot behandeld. Vanaf het begin zijn de reacties lovend. Met name de wijze van lesgeven, de praktijkgerichtheid, de integratie van de eigen situatie en de interactieve aanpak maken deze opleiding tot een groot succes.

Milliman participeert ook in een aantal algemenere pensioenopleidingen. Zo wordt de Praktijkcursus Collectieve Pensioenen van Kluwer in samenwerking met Milliman gegeven.

Volgende stap