Pension & Investment Risk


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Onze consultants kunnen door de jarenlange internationale ervaring van Milliman, Investment gerelateerde consultancy over het gehele spectrum aanbieden. Deze consultancy is van waarde voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars, woningbouwcorporaties en publiek (gerelateerde) organisaties. Ook asset service entities als banken, custodians, vermogensbeheerders en familie offices zijn aan het juiste adres. Op het gebied van Investment Consultancy onderscheiden we de volgende diensten:

Strategisch en tactisch beleggingsbeleid

Een goede investment huishouding begint bij het opzetten, in stand houden en uitvoeren van een gedegen strategisch beleggingsbeleid. Ook het waarborgen van dit beleid is van groot belang. Bij al deze facetten kunnen de investment consultants van Milliman u van dienst zijn. Deze bestaan onder andere uit het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een strategisch beleggingsbeleid, herstelplan of beleggingsplan. Daarnaast kan Milliman op het gebied van ALM onderzoek uitvoeren, de benchmarkbepaling voor uw strategie bepalen en kan Milliman onconventionele en dynamische ALM modellen leveren. Tevens heeft Milliman ruime ervaring in het participeren in beleggingsadvies commissies en visitatiecommissies.

Governance

Het opstellen van een gedegen beleid is essentieel voor een goede huishouding. Het waarborgen van de kwaliteit en de uitvoering van dit beleid is echter minstens zo belangrijk. Milliman investment consultancy kan u daarom ondersteunen bij het inrichten en waarborgen van de besluitstructuur van uw organisatie en uw risicobeheersing.

Asset consulting

Voor een nadere invulling van het strategisch beleggingsbeleid kan Milliman ondersteuning bieden. Milliman kan u helpen bij de benchmark bepaling, research uitvoeren en een strategie per mandaat opstellen. Het opstellen en uitvoeren van een gedegen belleggingsbeleid is één. Voor de uiteindelijke uitvoer van dit beleid bent u vaak aangewezen op en asset manager. Het aanstellen van de juiste asset manager is daarom misschien wel net zo belangrijk als het opzetten van een goed beleid. Milliman investment consultancy heeft op het gebied van vastrentende waarden een cash een goede kijk op de markt en kunnen u daarom ondersteunen bij het selecteren, beoordelen en het monitoren van de asset manager.

Evaluatie

Om het beleggingsbeleid van uw organisatie state-of-the-art te houden is het van levensbelang dit beleid met regelmaat te evalueren. Is het beleid nog up-to-date? Is het ALM model nog toereikend? Wordt er nog conform dit beleid belegd? Wat is de performance van de asset manager? Voor een evaluatie van of voor het geven van een second opinion op het huidige proces bent u bij Milliman aan het juiste adres.

Overige services

Naast de services hierboven beschreven vervult Milliman ook een intermediaire rol. Onder andere project management en transitie begeleiding liggen binnen de scope van Milliman investment consultancy.