Advies over de pensioenregeling


 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+

Pensioenregelingen zijn doorlopend aan veranderingen onderhevig. Zowel vanuit het wettelijk kader, een financieel kader als een arbeidsvoorwaardelijk kader zijn er steeds vaker aanleidingen om de pensioenregeling op onderdelen te wijzigen of om een geheel nieuwe pensioenregeling te introduceren.

Milliman brengt samen met u uw pensioenregeling in lijn met de bestaande wensen en eisen. Wij gaan dan samen met u op zoek naar de meest gewenste vorm, waarbij de diverse uitgangspunten worden geformuleerd en worden vertaald in een pensioenregeling.

Wij kunnen het hele veranderingstraject begeleiden, vanaf de definitie van het gewenste pensioenbeleid tot en met de communicatie richting het personeel. We adviseren nadrukkelijk om het traject gestructureerd aan te pakken. De invulling en diepgang ervan is verschillend en afhankelijk van de bij de klant geldende situatie. Het traject is in grote lijnen vaak als volgt:

 • Instellen pensioencommissie met leden van werknemerszijde, werkgeverszijde en pensioenfonds en de adviseur.
 • De zogenoemde 'Kick off': Vaststelling van het totale proces en de taakverdelingen.
 • Inhoud geven aan het veranderen van de pensioenregeling met onderdelen zoals "Waarom is een aanpassing noodzakelijk en/of gewenst?", "Wat zijn de randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden (denk ook aan eventuele overgangsmaatregelen)?" en "Verdere uitwerkingen en berekeningen i.v.m. het in beeld brengen van de financiële consequenties".
 • Besluitvormingsproces.
 • Implementatiefase, inclusief communicatie.